IZBORNIK
DIGITALni NINdžA likovi 2018-03-16T13:39:06+00:00

likovi

Kako stječu sve veće digitalne vještine, Digitalne Nindže hrane svoj digital mojo. Tako napreduju iz fizičke sadašnjosti u digitalnu virtualnu budućnost. Prvi stupanj koji ćeš savladati žute je boje: tvoj simbol tu je zemlja – chi, jer je zemlja stabilna, a ti tek počinješ prelaziti u virtualni svijet. 

Drugi stupanj koji ćeš savladati plave je boje: tvoj simbol tu je voda – mizu, jer je voda prilagodljivija, mijenja oblik prema sadržaju. Treći stupanj koji ćeš savladati crvene je boje: tvoj simbol tu je vatra – ka, jer je vatra energija i strast, kao i pokret u virtualnom svijetu.

Četvrti stupanj koji ćeš savladati zelene je boje: tvoj simbol tu je vjetar – fu, jer vjetar ima potpunu slobodu kretanja, kao što ćeš i ti imati kad dostigneš otvorenost i slobodu virtualnog svijeta.

likovininja

slika12da-1-copy

button