IZBORNIK
NAŠ PRISTUP 2018-03-16T13:39:09+00:00

ninja copy

projenafokusa5

Dizajnirajući nastavni program i modelirajući didaktički pristup unutar Digitalne Akademije uzeli smo s jedne strane u obzir dinamični razvoj društva i tehnologije koji postavljaju sve veća i često nepredvidiva očekivanja pred djecu koja se danas školuju. S druge smo strane analizirali slabosti postojećih obrazovnih pristupa u svijetu, koji u osnovi razmjerno slabo razvijaju kreativnost, analitičko razmišljanje i komunikaciju, fokusirajući se više na memoriranje činjenica i reproduktivno znanje. Ovim smo spoznajama dodali i vlastito iskustvo naših stručnjaka koji kroz rad s učenicima i sa studentima prepoznaju prostor za dodatni razvoj i napredak promjenom obrazovnog fokusa, odnosno poticanjem i izgradnjom kreativnosti, analitičkog razmišljanja i komunikacije. Ako bismo trebali sažeti u samo jednu rečenicu mogli bismo reći: program Digitalne akademije usmjeren je izgradnji analitičkog razmišljanja, kreativnosti i komunikacije, a sve to postiže se učenjem i korištenjem brojnih digitalnih tehnologija kao što su digitalni i 3D dizajn, programiranje, robotika, izrada računalnih igara, itd.

kojisuciljevi

Naš obrazovni program ima za cilj izgraditi kod djece drugačiji način razmišljanja, te potaknuti njihovu kreativnost i komunikacijske vještine davanjem sveobuhvatnog uvida u različite aspekte tehnologije i računalne znanosti. Na taj način će polaznici programa kroz praktičan rad postati osposobljeni za:

  • analitičko (računalno) razmišljanje kao jedan od načina rješavanja problema i razvijanja logičkog mišljenja i zaključivanja;
  • programiranje kao postupak davanja instrukcija računalu za obavljanje zadataka kroz stvaranje prilike za napredak na višu razinu izvrsnosti u tom području;
  • istraživanje različitih mogućnosti digitalnih uređaja te informacija i programa na Internetu uz njihovu kvalitativnu analizu i vrednovanje;
  • poticanje kreativnosti kroz stvaranje različitih multimedijskih sadržaja uz prethodno planiranje i osmišljavaju te dijeljenje uradaka uz uvažavanje povratnih informacija kako bi se uradak poboljšao i unaprijedio;
  • surađivanje na različitim razinama i u različitim prilikama uz međusobno poštivanje i uvažavanje suradnika.

Sve su ovo znanja i vještine neophodno potrebne u 21.stoljeću, a potpuno su u skladu s hrvatskom  Strategijom razvoja obrazovanja i europskim strategijama razvoja.

UPISITE SVOJE DIJETE U ALGEBRINU

ninjapink